Verantwoordelijke voor het verhuurbeheer

Wij zoeken een: verantwoordelijke van de dienst verhuurbeheer – master of bachelor – juridische en financiële kennis – people management – Laken.

Onze klant LMNS Services is een openbare vastgoedmaatschappij die meer dan ⚠.⚠ sociale woningen, verspreid over Laken en de Noordwijk van Brussel, te huur aanbiedt. In de kantoren in Laken staan zowat zeventig medewerkers in voor het beheer, het onderhoud, de renovatie en de uitbreiding van het woningbestand en met de sociale begeleiding van de ongeveer ⚠.⚠ huurders.

De LMNS Services is een van de Openbare Vastgoedmaatschappijen (OVM) van het Brussels Gewest en wordt als dusdanig gecontroleerd door de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij. De meerderheid van het kapitaal is in handen van de overheid. Details over de structuur en het doel van de maatschappij vindt u op haar website.

In het kader van de oprichting van een nieuwe dienst zijn wij voor onze klant op zoek naar een (m/v/x):

Verantwoordelijke voor het verhuurbeheer


Onder supervisie van de algemeen directeur en in directe samenwerking met de afdelingen Techniek, Financiën, Informatie en Geschillen bent u verantwoordelijk voor de structurering, de totstandbrenging en het beheer van de dienst Verhuurbeheer.

U staat aan het hoofd van een tiental personen uit de bestaande afdelingen en krijgt de volgende verantwoordelijkheden toevertrouwd:

 • U coördineert en optimaliseert het huurdersbeheer en alle administratieve, juridische en financiële taken die specifiek zijn voor het verhuurbeheer, met strikte inachtneming van de geldende wetgeving inzake de verhuur van woningen die door openbare vastgoedmaatschappijen worden beheerd.
 • U treedt op als tussenpersoon tussen de huurders en de LMNS Services.
 • U zorgt ervoor dat u op de hoogte blijft van de ontwikkelingen in de boekhoudkundige en sectorale wetgeving, zodat u deze consequent kunt toepassen om de belangen van de maatschappij en haar huurders zo goed mogelijk te behartigen.
 • U coördineert de acties met alle diensthoofden en optimaliseert de activiteiten van de maatschappij door ervoor te zorgen dat al uw medewerkers zich vol overtuiging inspannen voor het bereiken van de gestelde doelen in overeenstemming met de gedeelde waarden.
 • U ontwikkelt en motiveert uw team en zorgt voor samenhang tussen de teamleden.

Onder supervisie van de algemeen directeur en in directe samenwerking met de afdelingen Techniek, Financiën, Informatie en Geschillen bent u verantwoordelijk voor de structurering, de totstandbrenging en het beheer van de dienst Verhuurbeheer.

U staat aan het hoofd van een tiental personen uit de bestaande afdelingen en krijgt de volgende verantwoordelijkheden toevertrouwd:

 • U coördineert en optimaliseert het huurdersbeheer en alle administratieve, juridische en financiële taken die specifiek zijn voor het verhuurbeheer, met strikte inachtneming van de geldende wetgeving inzake de verhuur van woningen die door openbare vastgoedmaatschappijen worden beheerd.
 • U treedt op als tussenpersoon tussen de huurders en de LMNS Services.
 • U zorgt ervoor dat u op de hoogte blijft van de ontwikkelingen in de boekhoudkundige en sectorale wetgeving, zodat u deze consequent kunt toepassen om de belangen van de maatschappij en haar huurders zo goed mogelijk te behartigen.
 • U coördineert de acties met alle diensthoofden en optimaliseert de activiteiten van de maatschappij door ervoor te zorgen dat al uw medewerkers zich vol overtuiging inspannen voor het bereiken van de gestelde doelen in overeenstemming met de gedeelde waarden.
 • U ontwikkelt en motiveert uw team en zorgt voor samenhang tussen de teamleden.

 • Afwisselend werk binnen een structuur waar respect en teamgeest deel uitmaken van het beheerbeleid van de onderneming.
 • Een stabiele baan in een fijne sfeer, met een professionele aanpak van het dagelijkse werk.
 • Een beleid van permanente opleiding voor de kaderleden en het personeel.
 • Een aantrekkelijk salaris in overeenstemming met de functie en berekend op basis van de salarisschalen van de stad Brussel (volgens uw leeftijd, opleiding en ervaring). Voordelen: maaltijdcheques, dertiende maand, premie sociale programmatie, groepsverzekering, hospitalisatieverzekering, verzekering gewaarborgd inkomen, betaling van de verplaatsingskosten.
 • Een voltijdse overeenkomst van onbepaalde duur (⚠ uur/week).